Tosaíochtaí

I measc thosaíochtaí an Choimisiúin Eorpaigh tá an Comhaontú Glas don Eoraip, todhchaí dhigiteach, geilleagar a fhóireann do dhaoine agus daonlathas na hEorpa a chur chun cinn agus a neartú.

An chaoi a socraítear tosaíochtaí

Straitéis pholaitiúil fhoriomlán, tosaíochtaí polaitiúla, clár oibre an Choimisiúin, pleananna straitéiseacha agus bainistíochta.

Prionsabail agus bunluachanna an Aontais Eorpaigh

Cúlra agus stair bhunluachanna agus phrionsabail an Aontais Eorpaigh.

Spriocanna foriomlána an Aontais Eorpaigh

Spriocanna agus tosaíochtaí polaitiúla an Aontais Eorpaigh.