Painopisteet

Komission toiminnan painopisteitä ovat Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, digitaalinen tulevaisuus, ihmisten hyväksi toimiva talous ja eurooppalaisen demokratian vahvistaminen.

Painopisteiden asettaminen

Poliittinen strategia, poliittiset painopisteet, komission työohjelma, strategiset suunnitelmat ja hallintosuunnitelmat.

EU:n periaatteet ja perusarvot

EU:n periaatteiden ja perusarvojen taustaa ja historiaa.

EU:n yleistavoitteet

Euroopan unionin tavoitteet ja poliittiset prioriteetit