Προτεραιότητες

Στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συγκαταλέγονται η ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία, ένα ψηφιακό μέλλον, μια οικονομία που λειτουργεί για τους πολίτες, η προώθηση και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας.

Πώς καθορίζονται οι προτεραιότητες

Γενική πολιτική στρατηγική, πολιτικές προτεραιότητες, πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής, στρατηγικά και διαχειριστικά σχέδια.

Αρχές και θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ

Γενικό πλαίσιο και ιστορικό των θεμελιωδών αξιών και αρχών της ΕΕ.

Γενικοί στόχοι της ΕΕ

Οι στόχοι και οι πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.