Priority

Mezi priority Evropské komise patří Zelená dohoda pro Evropu, digitální budoucnost, ekonomika ve prospěch lidí, podpora a posilování evropské demokracie.

Jak se stanovují priority

Celková politická strategie, politické priority, pracovní program Komise, strategické plány a plány řízení.

Zásady a základní hodnoty EU

Souvislosti a historický vývoj základních hodnot a zásad EU

Všeobecné cíle EU

Cíle a politické priority Evropské unie