Приоритети

Приоритетите на Европейската комисия включват Европейския зелен пакт, изграждане на цифрово бъдеще, икономика, която работи за хората, и насърчаване и укрепване на европейската демокрация.

Как се определят приоритетите

Цялостна политическа стратегия, политически приоритети, работна програма на Комисията, стратегически планове и планове за управление.

Принципи и основни ценности на ЕС

Контекст и история на основните ценности и принципи на ЕС

Общи цели на ЕС

Целите и политическите приоритети на Европейския съюз.