Obsah

Politiky

 • Sociálne začlenenie

  EÚ podporuje a dopĺňa vnútroštátne politiky sociálneho začlenenia a sociálnej ochrany.

 • Zamestnanosť a podnikanie mladých ľudí

  Komisia podporuje podnikanie, presadzuje kvalitné stáže a učňovskú prípravu a pomáha mladým ľuďom pracovať a študovať v zahraničí.

 • Zdravie a dobré životné podmienky mladých ľudí

  Cieľom Komisie je podpora zdravého životného štýlu a spolupráce medzi školami, mládežníckymi a zdravotníckymi pracovníkmi a športovými organizáciami.

 • Angažovanosť v občianskej spoločnosti

  Komisia podporuje zapojenie mladých ľudí do spoločnosti a demokratického procesu, napríklad prostredníctvom dialógu s mladými ľuďmi.

 • Dobrovoľnícke činnosti

  V záujme zvýšenia zamestnanosti Komisia podporuje dobrovoľníctvo, ako aj uznávanie zručností, ktoré mladí ľudia počas dobrovoľníckej činnosti získajú.

 • Mládež a svet

  Komisia nabáda mladých ľudí k aktívnemu záujmu o dianie vo svete a financuje možnosti pracovať, vykonávať dobrovoľnícku činnosť alebo študovať mimo EÚ.