Zawartość strony

Obszary polityki

 • Włączenie społeczne

  UE wspiera i uzupełnia krajowe strategie w zakresie włączenia społecznego i ochrony socjalnej.

 • Zatrudnienie i przedsiębiorczość młodzieży

  Komisja wspiera przedsiębiorczość, wysokiej jakości staże i praktyki oraz pomaga młodym ludziom pracować i szkolić się za granicą.

 • Zdrowie i dobra kondycja młodych ludzi

  Komisja propaguje zdrowy tryb życia oraz wspiera współpracę między szkołami, osobami pracującymi z młodzieżą, pracownikami służby zdrowia oraz organizacjami sportowymi.

 • Udział w społeczeństwie obywatelskim

  Komisja wspiera udział młodych ludzi w życiu demokratycznym i społecznym, np. poprzez dialog z młodzieżą.

 • Wolontariat

  Wspierając wolontariat oraz uznawanie umiejętności, które można dzięki niemu zdobyć, Komisja jednocześnie wspiera zatrudnienie.

 • Młodzież i świat

  Komisja zachęca młodych ludzi do aktywnego zainteresowania sprawami świata oraz wspiera finansowo możliwości w zakresie zatrudnienia, wolontariatu oraz studiów poza terytorium UE.