Tartalom

Szakpolitikák

 • Társadalmi befogadás

  Az EU támogatja a társadalmi befogadást és a szociális védelmet célzó nemzeti szakpolitikákat, és kiegészíti azokat a szükséges uniós intézkedésekkel.

 • Ifjúsági foglalkoztatás és vállalkozói szellem

  A Bizottság ösztönzi a vállalkozói szellem térnyerését, támogatja a magas színvonalú gyakornoki, illetve tanulószerződéses gyakorlati képzéseket, és segíti a fiatalokat abban, hogy külföldön vállaljanak munkát, illetve részesüljenek képzésben.

 • A fiatalok egészsége és jólléte

  A Bizottság szintén kiemelt feladatának tartja, hogy elősegítse az egészséges életvitelt az ifjúság körében. Ennélfogva ösztönzi az együttműködést az iskolák, az ifjúságsegítők, az egészségügyi dolgozók és a sportszervezetek között.

 • Részvétel a civil társadalomban

  A Bizottság igyekszik ösztönözni, hogy a fiatalok minél szélesebb köre vegyen részt a demokratikus és a társadalmi életben. Ezért megszólítja a fiatalokat, párbeszédet folytat velük.

 • Önkéntes tevékenységek

  A Bizottság támogatja az önkéntes munkát, hiszen az annak során megszerezhető készségek nem utolsósorban kiválóan hasznosíthatók a munkaerőpiacon.

 • Ifjúság és a világ

  A Bizottság arra buzdítja a fiatalokat, hogy legyenek nyitottak a világ iránt, és pénzügyi támogatást nyújt nekik ahhoz, hogy élni tudjanak az EU-n kívül kínálkozó munka-, önkéntesmunka- és tanulási lehetőségekkel.