Politiky

 • Emisie z dopravy

  Politiky a právne predpisy EÚ pomáhajú znižovať emisie skleníkových plynov z dopravy, napríklad stanovením emisných limitov pre osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá.

 • Spôsoby dopravy

  Dopravné politiky EÚ sú zamerané na všetky druhy dopravy: leteckú, cestnú, železničnú, námornú dopravu a vnútrozemské vodné cesty.

 • Dopravná infraštruktúra

  EÚ sa snaží preklenúť rozdiely medzi vnútroštátnymi dopravnými sieťami, zabezpečiť hladké fungovanie jednotného trhu a prekonávať technické prekážky.

 • Hlavné témy v oblasti dopravy

  Práva cestujúcich, ochrana a bezpečnosť, udržateľnosť a inteligentné dopravné systémy – to sú len niektoré z problémov intermodálnej dopravy, ktoré rieši EÚ.