Pe această pagină:

Politici

 • Emisiile din sectorul transportului

  Politicile și legislația UE impulsionează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transporturi – de exemplu, stabilind limite de emisie pentru autoturisme și camionete.

 • Moduri de transport

  Politica UE în domeniul transporturilor vizează toate tipurile de transport: aerian, rutier, feroviar, maritim și pe căi navigabile interioare.

 • Infrastructurile de transport

  UE își propune să conecteze rețelele de transport naționale, să asigure buna funcționare a pieței unice și să elimine barierele de ordin tehnic.

 • Teme referitoare la transport

  Drepturile pasagerilor, securitatea și siguranța, sustenabilitatea și sistemele inteligente de transport sunt doar câteva dintre aspectele transportului intermodal abordate de UE.