Zawartość strony

Obszary polityki

 • Emisje w sektorze transportu

  Strategie polityczne i przepisy UE pomagają ograniczyć emisje gazów cieplarnianych, których źródłem jest transport, na przykład poprzez ustalanie limitów emisji dla samochodów osobowych i dostawczych.

 • Rodzaje transportu

  Polityka transportowa Unii Europejskiej obejmuje wszystkie rodzaje transportu: drogowy, kolejowy, lotniczy, morski i wodny śródlądowy.

 • Infrastruktura transportowa

  UE dąży do zlikwidowania różnic pomiędzy krajowymi sieciami transportowymi, zagwarantowania sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku i usunięcia przeszkód technicznych.

 • Tematy w dziedzinie transportu

  Prawa pasażerów, ochrona i bezpieczeństwo, zrównoważony charakter i inteligentne systemy transportowe – to tylko niektóre kwestie dotyczące transportu intermodalnego, jakimi zajmuje się UE.