Politikos sritys

 • Transporto išmetami teršalai

  ES politika ir teisės aktais padedama mažinti transporto išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, pvz., automobiliams ir furgonams nustatytos išmetamųjų teršalų ribinės vertės.

 • Transporto rūšys

  Įgyvendinant ES transporto politiką, dėmesys skiriamas visų rūšių transportui: oro, kelių, geležinkelių, jūrų ir vidaus vandenų kelių.

 • Transporto infrastruktūra

  ES siekia sumažinti atotrūkį tarp nacionalinių transporto tinklų, užtikrinti sklandų bendrosios rinkos veikimą ir įveikti technines kliūtis.

 • Transporto srities temos

  Keleivių teisės, saugumas ir sauga, tvarumas ir intelektinės transporto sistemos – tai tik keletas ES lygmeniu sprendžiamų intermodalinio transporto problemų pavyzdžių.