Vsebina strani

Politike

 • Dohodnina in drugi osebni davki

  Obdavčitev fizičnih oseb je sicer v pristojnosti držav članic, EU le usklajuje politike na nekaterih področjih obdavčevanja posameznikov, kot so dediščina, pokojnina, varčevanje.

 • Davek od dohodka pravnih oseb

  EU je uvedla pravila za preprečevanje dvojne obdavčitve čezmejnih podjetij in sprejela pobude v zvezi s pošteno obdavčitvijo podjetij in preprečevanjem davčnih utaj.

 • Trošarine

  Pravila EU preprečujejo razlike v trošarinah za alkohol, tobak in energente, ki bi lahko ovirale čezmejno trgovanje in škodile konkurenčnosti.

 • Davčne goljufije in utaje

  EU državam članicam zagotavlja okvir za usklajeno preprečevanje čezmejnih davčnih goljufij in davčnih utaj.

 • Davčno sodelovanje in nadzor

  Pravni okvir EU omogoča usklajeno ukrepanje držav članic pri spopadanju z davčnimi goljufijami in utajami.

 • Pravila EU za DDV

  EU je uvedla nekatera osnovna pravila za obračunavanje DDV v državah članicah, denimo glede minimalne stopnje, in tako omogočila prost pretok blaga in pošteno konkurenco na notranjem trgu.

 • Obdavčitev finančnega sektorja

  Predlagani davek na finančne transakcije bo veljal v 11 državah EU in bo zagotovil, da finančni sektor pošteno prispeva k javnim prihodkom.

 • Passenger car taxation policy

  Find out about the EU's policy, legal framework, information campaigns and news concerning passenger rights.