Op deze pagina

Beleid

 • Personenbelasting

  Hoewel personenbelasting hoofdzakelijk een bevoegdheid van de EU-landen zelf is, coördineert de EU bepaalde belastingen, zoals die op erfenissen, pensioenen en spaargelden.

 • Vennootschapsbelasting

  De EU heeft voorschriften om te voorkomen dat internationale ondernemingen dubbel belast worden en neemt initiatieven voor een eerlijkere fiscale behandeling van bedrijven en om belastingontwijking te bestrijden.

 • Accijnzen

  Er zijn EU-regels voor accijnzen op alcohol, tabak en energie omdat verschillen in tarieven de handel tussen landen kunnen belemmeren en de concurrentie verstoren.

 • Belastingfraude en belastingontwijking

  De EU biedt haar lidstaten een kader om internationale belastingfraude en belastingontduiking op gecoördineerde wijze aan te pakken.

 • Belastingfraude en belastingontwijking

  De EU levert de handvatten waarmee de EU-landen grensoverschrijdende belastingfraude en belastingontduiking op gecoördineerde wijze kunnen bestrijden.

 • Btw-regels

  De EU stelt een aantal basiseisen aan de nationale btw, zoals het minimumtarief, om te zorgen voor vrij verkeer van goederen en eerlijke concurrentie op de interne markt.

 • Belasting van de financiële sector

  Elf EU-landen overwegen de voorgestelde belasting op financiële transacties in te voeren om ervoor te zorgen dat de financiële sector een eerlijke bijdrage levert aan de overheidsfinanciën.

 • Beleid inzake de belasting van personenauto's

  Kom meer te weten over het EU-beleid, wettelijk kader, informatiecampagnes en nieuws over passagiersrechten.