Sivun sisältö

Toiminta-alat

 • Henkilöverotus

  Vaikka henkilöverotus kuuluu EU:ssa pääasiassa kunkin jäsenmaan vastuulle, EU auttaa koordinoimaan joitakin henkilöverotukseen liittyviä asioita (esim. perintöverotus, eläkkeet ja säästöt).

 • Yhtiövero

  EU:n säännöillä estetään useammassa kuin yhdessä maassa toimivien yritysten ja hankkeiden kaksinkertainen verotus. Tarkoituksena on edistää yritysten tasapuolisempaa verokohtelua ja torjua veronkiertoa.

 • Valmisteverotus

  EU:n valmisteverosäännöillä pyritään siihen, etteivät jäsenmaiden alkoholi-, tupakka- ja energiaverojen erot haittaa maiden rajat ylittävää kauppaa ja vääristä kilpailua.

 • Veropetosten ja veronkierron torjunta

  EU tarjoaa jäsenmaille puitteet, joissa ne voivat koordinoidusti puuttua rajat ylittäviin veropetoksiin ja veronkiertoon.

 • Veropetosten ja veronkierron torjunta

  EU tarjoaa jäsenmaille puitteet, joissa ne voivat koordinoidusti puuttua maiden rajat ylittäviin veropetoksiin ja veronkiertoon.

 • Arvonlisäveroa koskevat säännöt

  Arvonlisäverotukseen sovelletaan tiettyjä EU-sääntöjä, muun muassa vähimmäisverokantoja, joiden tarkoituksena on taata tavaroiden vapaa liikkuvuus ja terve kilpailu sisämarkkinoilla.

 • Finanssialan verotus

  Yksitoista EU-maata suunnittelee ottavansa käyttöön finanssitransaktioveron, jonka tarkoituksena on, että finanssiala osallistuu oikeudenmukaisella tavalla julkisen talouden rahoittamiseen.

 • Passenger car taxation policy

  Find out about the EU's policy, legal framework, information campaigns and news concerning passenger rights.