Obsah

Politiky

 • Jednotný trh s tovarom

  EÚ chce zabezpečiť voľný pohyb tovaru v rámci EÚ a stanoviť prísne normy v záujme bezpečnosti spotrebiteľov a ochrany životného prostredia.

 • Jednotný trh pre služby

  EÚ zabezpečuje rámec pre poskytovanie služieb a ochranu spotrebiteľov, odstraňuje cezhraničné prekážky, obchodné obmedzenia a administratívnu záťaž.

 • Únia kapitálových trhov

  Únia vytvorí lepšie integrovaný kapitálový trh v EÚ a diverzifikovanejší finančný systém, čím sa uvoľní kapitál v celej Európe.

 • Európske normy

  Európske normy majú vplyv na konkurencieschopnosť priemyslu, inovácie, fungovanie jednotného trhu a ochranu životného prostredia a ľudského zdravia.

 • Odbúravanie obchodných prekážok

  EÚ sa snaží predchádzať vzniku obchodných prekážok, ktoré vytvárajú nové alebo meniace sa technické predpisy v rôznych krajinách.

 • Európsky trh pre vesmírne údaje

  Program Copernicus poskytuje údaje o zemskom prostredí a núdzových a krízových situáciách.

 • Public procurement

  EU rules make the procedures for awarding public-procurement contracts transparent and open to all EU companies.