Sivun sisältö

Toiminta-alat

 • Tavaroiden sisämarkkinat

  EU pyrkii siihen, että tavarat voivat liikkua vapaasti EU:n sisällä. Se ajaa kuluttajien etua tiukkojen turvallisuus- ja ympäristönormien avulla.

 • Palvelujen sisämarkkinat

  EU:n tavoitteena on poistaa kaupan esteitä ja byrokratiaa sekä vahvistaa kuluttajan oikeuksia.

 • Pääomamarkkinaunioni

  EU aikoo luoda yhdentyneemmät pääomamarkkinat ja monipuolisemman rahoitusjärjestelmän, jotka saavat pääomaa liikkeelle kaikkialla Euroopassa.

 • Eurooppalaiset standardit

  Eurooppalaisilla standardeilla edistetään teollisuuden kilpailukykyä, innovointia, sisämarkkinoiden toimintaa, ympäristönsuojelua ja kansanterveyttä.

 • Kaupan esteet

  EU pyrkii poistamaan kaupan esteitä, joita aiheuttavat eri maiden uudet tai muuttuvat tekniset säännökset.

 • Avaruuslaitteiden data

  Copernicus-maanseurantaohjelman avulla hankitaan maapallon kriisitilanteita ja ympäristöä koskevaa dataa, jota voidaan tarpeen mukaan jalostaa lisäarvoa tuottavaksi informaatioksi.

 • Public procurement

  EU rules make the procedures for awarding public-procurement contracts transparent and open to all EU companies.