Lehekülje sisu

Poliitikavaldkonnad

 • Kaupade ühtne turg

  EL soovib tagada kaupade vaba liikumise ELis ning kehtestada tarbijate ja keskkonna kaitsmiseks kõrged ohutusstandardid.

 • Teenuste ühtne turg

  EL kõrvaldab piiriülest kaubandust pärssivad takistused, kaubanduspiirangud ja bürokraatia ning tagab ELi piires teenuste osutamise ja kodanike kaitsmise.

 • Kapitaliturgude liit

  Selle liidu eesmärk on luua ELis paremini integreeritud kapitaliturg ning mitmekesisem finantssüsteem, mis aitaks kogu Euroopas rohkem kapitali kasutusele võtta.

 • Euroopa standardid

  Euroopa standardid avaldavad mõju tööstuse konkurentsivõimele, innovatsioonile, ühtse turu toimimisele ning keskkonnakaitsele ja inimeste tervisele.

 • Kaubandustõkete kaotamine

  EL teeb tööd selle nimel, et ennetada eri riikide uutest või muutuvatest tehnilistest eeskirjadest tingitud kaubandustõkete tekkimist.

 • Kosmoseandmete Euroopa turg

  Programmi Copernicus vahendusel saadakse andmeid Maa keskkonna ning häda- ja kriisiolukordade kohta, mis seejärel muudetakse suure lisaväärtusega teabeks.

 • Public procurement

  EU rules make the procedures for awarding public-procurement contracts transparent and open to all EU companies.