Zelena javna naročila

Navodila in dobra praksa pri nabavljanju izdelkov, storitev in gradbenih del, ki varujejo okolje, ter posebna navodila glede izdelkov na biološki osnovi.

Družbeno odgovorno naročanje

Posodobljeni vodnik in informativne delavnice za družbeno odgovorno naročanje.

Javno naročanje inovacij

Smernice in dobra praksa pri nabavah inovativnih izdelkov in storitev

Profesionalizacija javnih naročnikov

Pomoč javnim naročnikom pri pridobivanju ustreznih znanj in spretnosti ter kompetenc, potrebnih za učinkovito javno naročanje.

Podpora velikim infrastrukturnim projektom

Evropska komisija odgovarja na vprašanaj nacionalnih organov in jim izda oceno o združljivosti projektov s pravili EU glede javnega naročanja.

Javna naročila in udeležba ponudnikov iz držav zunaj EU

Smernice zagotavljajo praktične nasvete javnim naročnikom v državah EU o tem, kako ravnati s ponudniki iz držav zunaj EU.

eKnjižnica dobrih praks

Zbirka rešitev in pristopov za boljše javne naročanje

Naročanje projektov, ki jih financirajo strukturni in investicijski skladi EU

Kako se izogniti najpogostejšim napakam v javnem naročanju projektov, ki jih financirajo evropski strukturni in investicijski skladi.

Orodje za e-naročanje

Informacije in orodja za prehod na elektronsko naročanje, tudi elektronsko izdajanje računov, e-Certis, enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila

Javna naročila na področju obrambe in varnosti

Smernice za uporabo pravil EU pri javnih naročilih na področju obrambe in varnosti za krepitev preglednosti in konkurence na evropskem trgu za obrambno in varnostno opremo.

Javno naročanje v državah EU

Kontaktne točke in portali za javna naročila v državah EU

Orodja za sektorje

Posebne smernice in podpora za strateške sektorje: informacijske tehnologije, zdravje in gradbeništvo