Uspešnost pri javnem naročanju

Ažurne podatke o uspešnosti javnega naročanja v državah EU vsebuje pregled enotnega trga. Kazalniki pregleda so poenostavljen prikaz uspešnosti držav v ključnih vidikih javnega naročanja.

Nacionalni portali

Spletišča javne uprave držav EU s praktičnimi informacijami, smernicami in dobro prakso (v jeziku države, če ni drugače navedeno)

Avstrija

Predpisi o javnem naročanju avstrijske zvezne vlade

Avstrijska sodna praksa, tudi odločitve v zvezi z javnim naročanjem

Avstrijska zvezna agencija za javno naročanje

Centralna kontaktna točka avstrijske zvezne gospodarske zbornice za nasvete glede javnih naročil

Belgija

Zvezni portal javnih naročil

Portal javnih naročil bruseljske regije

Portal javnih naročil Flandrije

Portal javnih naročil Valonije in federalne enote Valonija-Bruselj

Hrvaška

Hrvaški portal javnih naročil

Ciper

Ciprski portal javnih naročil

Estonija

Estonski portal javnih naročil

Finska

Svetovalna služba za javno naročanje

Ministrstvo za gospodarske zadeve in zaposlovanje (v angleščini)

Francija

Portal ministrstva za finance o javnih naročilih

Nemčija

Nemški portal javnih naročil (v angleščini)

Grčija

Grški enotni organ za javno naročanje

Italija

Nacionalni portal za boj proti korupciji

Consip

Portal javnih naročil

Portal Ministrstva za infrastrukturo

Latvija

Urad za nadzor nad javnim naročanjem

Litva

Urad za javno naročanje

Luksemburg

Luksemburški portal javnih naročil

Malta

Malteška služba za javna naročila

Nizozemska

PIANOo (Mreža javnih naročnikov – poklicno in inovativno naročanje)

PIANOo (v angleščini) 

Norveška

Služba za javno naročanje

Smernice glede e-naročanja, socialnega dumpinga in družbeno odgovornega javnega naročanja (v angleščini)

Norveška zakonodaja o javnem naročanju

Norveška baza nacionalnih objav javnih naročil

Poljska

Poljski urad za javno naročanje 

Poljski urad za javno naročanje (v angleščini)

Portugalska

Base: portal javnih naročil

Base: portal javnih naročil (v angleščini)

Romunija

Smernice za javno naročanje in podporni instrumenti

Nacionalna agencija za javno naročanje

Elektronsko javno naročanje

Slovaška

Urad za javno naročanje

Slovenija

Direktorat za javno naročanje (v angleščini)

Elektronsko javno naročanje

Španija

Platforma za naročila javnega sektorja 

Švedska

Agencija za javno naročanje

Agencija za javno naročanje (v angleščini)