Richtsnoeren betreffende overheidsopdrachten voor innovatie

De Europese Commissie werkt aan een gids voor overheidsinkopers die innovatieopdrachten moeten aanbesteden.

Richtsnoeren betreffende overheidsopdrachten voor innovatie

Platform voor innovatieopdrachten van de overheid

Het platform voor openbare innovatieopdrachten helpt overheidsinstanties, beleidsmakers, onderzoekers en andere betrokkenen die informatie over dergelijke opdrachten willen uitwisselen. Het bestaat uit een aanbestedingsforum en een bibliotheek. De site is volledig Engelstalig.

Platform voor innovatieopdrachten van de overheid

Europese hulp bij innovatieopdrachten

Deze website helpt overheden bij opdrachten voor innovatieve producten en diensten, met gedetailleerde casestudies en aanbevelingen.

Europese steun voor innovatieopdrachten

Innovatiepromotie bij kleine en middelgrote ondernemingen

Startende bedrijfjes en kleine en middelgrote ondernemingen zijn innovatiekampioenen op tal van gebieden. Als ook zij de weg naar overheidsopdrachten weten te vinden, schept dat nieuwe groeimogelijkheden voor hen.

Handleiding: Overheidsopdrachten als aanjager voor innovatie in kmo's en overheidsdiensten

Precommerciële inkoop

Precommerciële inkoop is een aanbevolen manier om R&D-diensten in te kopen en de risico's (kosten) en de resultaten (opbrengst) te delen. Overheidsinstanties hoeven zo minder te betalen voor R&D-diensten, terwijl de bedrijven voldoende rechten krijgen om de resultaten bij andere projecten te exploiteren.

Precommerciële inkoop