Achiziții publice ecologice

Orientări și bune practici în materie de achiziționare a produselor, serviciilor și lucrărilor care pot proteja mediul și orientări specifice cu privire la bioproduse.

Achiziții publice sociale

Orientări actualizate și sensibilizare față de achizițiile responsabile din punct de vedere social.

Achiziții publice de soluții inovatoare

Orientări și bune practici în materie de achiziționare de produse și servicii inovatoare.

Profesionalizarea personalului achizitorilor publici

Recomandarea Comisiei și colecția de instrumente și bune practici ajută autoritățile contractante să obțină aptitudinile, competențele și cunoștințele necesare pentru a derula proceduri de achiziții eficiente.

Sprijin pentru proiectele mari de infrastructură

Autoritățile naționale pot adresa întrebări Comisiei Europene și primi o evaluare a compatibilității proiectelor cu normele UE în materie de achiziții publice.

Achizițiile publice și participarea ofertanților din afara UE

Orientări cu sfaturi practice pentru achizitorii publici din țările UE în relația cu ofertanții din afara UE.

Colecția electronică de bune practici

O colecție de soluții și abordări pentru îmbunătățirea procedurilor de achiziții publice.

Achiziții de proiecte finanțate prin fondurile structurale și de investiții europene

Cum puteți evita cele mai comune greșeli care survin în achizițiile publice de proiecte finanțate prin fondurile structurale și de investiții.

Instrumente de achiziții publice electronice

Informații și instrumente despre trecerea la achiziții publice electronice, inclusiv e-facturare, e-Certis și Documentul european de achiziții unic.

Achiziții publice în domeniul apărării și securității

Orientări privind aplicarea normelor UE în materie de achiziții publice în domeniul apărării și securității, pentru a spori transparența și a stimula concurența pe piața europeană a echipamentelor pentru apărare și securitate.

Achizițiile publice în țările UE

Puncte de contact și portaluri naționale în materie de achiziții publice

Instrumente sectoriale

Orientări și sprijin specific pentru sectoare strategice: informatică, sănătate și construcții