Žalieji viešieji pirkimai

Žalieji viešieji pirkimai

Produktų, paslaugų ir darbų, kurie gali padėti saugoti aplinką, pirkimo gairės ir geroji patirtis, taip pat specialios biologinės kilmės produktų gairės.

Socialiai atsakingi viešieji pirkimai

Socialiai atsakingi viešieji pirkimai

Atnaujintos gairės ir informavimas, skatinant rengti socialiai atsakingus pirkimus.

Inovacijų viešieji pirkimai

Inovacijų viešieji pirkimai

Novatoriškų produktų ir paslaugų pirkimo gairės ir geroji patirtis.

Viešųjų pirkėjų specializacija

Viešųjų pirkėjų specializacija

Pagalba viešiesiems pirkėjams įgyti reikalingų įgūdžių, žinių ir kompetencijos, kad jie galėtų vykdyti veiksmingus viešuosius pirkimus.

Parama stambiems infrastruktūros projektams

Parama stambiems infrastruktūros projektams

Nacionalinės institucijos gali užduoti klausimų Europos Komisijai ir gauti projektų atitikties ES viešųjų pirkimų taisyklėms įvertinimą.

Gerosios patirties e. biblioteka

Gerosios patirties e. biblioteka

Viešųjų pirkimų procesų tobulinimo sprendimų ir metodų rinkinys.

Iš ES struktūrinių ir investicijų fondų finansuotinų projektų viešieji pirkimai

Iš ES struktūrinių ir investicijų fondų finansuotinų projektų viešieji pirkimai

Kaip išvengti dažniausiai pasitaikančių klaidų rengiant viešuosius projektų, finansuotinų iš Europos struktūrinių ir investicijų fondų, pirkimus.

E. viešųjų pirkimų priemonės

E. viešųjų pirkimų priemonės

Informacija apie perėjimą prie elektroninių viešųjų pirkimų ir susijusios priemonės, įskaitant e. sąskaitas faktūras, „e-Certis“ ir Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą.

Konkretiems sektoriams skirtos priemonės

Konkretiems sektoriams skirtos priemonės

Konkrečios rekomendacijos ir parama strateginiams sektoriams: IT, sveikatos ir statybų.

Viešieji pirkimai ES šalyse

Viešieji pirkimai ES šalyse

Kontaktiniai centrai viešųjų pirkimų klausimais ir viešųjų pirkimų informacijos portalai ES šalyse.