Politika

Publiskās iestādes var veikt publiskos iepirkumus sociāli atbildīgā veidā — pērkot ētiski ražotus produktus un pakalpojumus un izmantojot publiskos konkursus, lai radītu darbvietas, pienācīgus darba apstākļus, sekmētu sociālo un profesionālo iekļautību, kā arī veicinātu labākus darba nosacījumus cilvēkiem ar invaliditāti un nelabvēlīgā situācijā esošiem cilvēkiem.

Atbildīgi un ētikas kritērijiem atbilstoši iepirkumi arī stimulē uzņēmējus pielikt pūles, lai panāktu, ka ražošanas procesa un strādājošo darbinieku pārvaldība notiek atbildīgāk un ilgtspējīgāk. Līdz ar to sociāli atbildīgi publiskie iepirkumi ir stratēģisks rīks, kas efektīvi virza uz priekšu sociālo un darbaspēka politiku.

Eiropas Komisija plāno sekmēt sociāli atbildīgu kritēriju ieviešanu publisko iepirkumu jomā un aicināt tos izmantot visā ES. Tiks organizēti vairāki semināri par sociālo klauzulu izmantošanu un atjaunināto “sociālo iepirkumu” rokasgrāmatu.

Sociālie iepirkumi

Rokasgrāmata sociālo apsvērumu ietveršanai publiskajos iepirkumos.

Sociālo iepirkumu rokasgrāmata (2011)

Mērķorientēta apspriešana par sociāli atbildīgu publisko iepirkumu rokasgrāmatu

Komisija vēlas dzirdēt iesaistīto personu atsauksmes par sociāli atbildīga publiskā iepirkuma rokasgrāmatā aptvertajiem jautājumiem un tās struktūru. Saņemtās atsauksmes izmantos, lai izstrādātu atjauninātu rokasgrāmatas projektu un citus iespējamos papildinošos dokumentus. 

Apspriešanās par sociāli atbildīgu iepirkumu rokasgrāmatu

Eiropas tiesību akts par pieejamību

Eiropas Komisija ierosina jaunu direktīvu par produktu un pakalpojumu pieejamības prasībām. Direktīvas mērķis ir izveidot vienotus pieejamības noteikumus, kas attieksies arī uz publiskajiem iepirkumiem.