Politika

Valdžios institucijos gali rengti socialiai atsakingus viešuosius pirkimus, pirkdamos etiškus produktus ir paslaugas ir naudodamos viešuosius konkursus darbo vietoms bei deramo darbo galimybėms kurti, socialinei ir profesinei įtraukčiai ir geresnėms sąlygoms neįgaliesiems ir nepalankioje padėtyje esantiems asmenims užtikrinti.

Vykdant atsakingus ir etiškus pirkimus taip pat gali būti sukuriama paskatų verslininkams įsipareigoti užtikrinti atsakingesnį ir tvaresnį gamybos procesą ir darbuotojų užimtumą. Dėl to socialiai atsakingi viešieji pirkimai tampa veiksminga strategine socialinės ir darbo politikos pažangos priemone.

Europos Komisija ketina padėti įgyvendinti socialiai atsakingų viešųjų pirkimų kriterijus ir skatinti juos taikyti visoje ES. Rengiame seminarus socialinių sąlygų įtraukimo klausimais ir atnaujiname vadovą „Perkant socialiai“.

Perkant socialiai

Vadovas, kaip įtraukti socialinius aspektus į viešuosius pirkimus.

Vadovas „Perkant socialiai“ (2011 m.)

Tikslinės konsultacijos dėl socialiai atsakingų viešųjų pirkimų vadovo

Komisija laukia suinteresuotųjų šalių atsiliepimų apie socialiai atsakingų viešųjų pirkimų vadovo apimtį ir struktūrą. Konsultacijų rezultatais bus remiamasi rengiant vadovo projektą ir kitus galimus papildomus dokumentus. 

Konsultacijos dėl socialiai atsakingų viešųjų pirkimų vadovo

Europos prieinamumo aktas

Europos Komisija siūlo naują prieinamumo reikalavimų produktams ir paslaugoms direktyvą. Ja siekiama nustatyti bendras prieinamumo taisykles, kurios būtų taikomos ir viešiesiems konkursams.