Riigihangete toimivus

Viimased andmed riigihangete toimivuse kohta ELi riikides on esitatud ühtse turu tulemustabelis. Tulemustabeli näitajad annavad ülevaatliku pildi riigihangete korraldamise põhiaspektidest eri riikides.

Riikide portaalid

Praktiline teave, juhised ja head tavad ELi riikide ametiasutuste veebisaitidel (riigikeeltes, kui ei ole öeldud teisiti).

Austria

Riigihankeid käsitlevad õigusaktid Austria riigikantselei veebilehel

Kõik Austria kohtulahendid, sh riigihankeid käsitlevad otsused

Austria föderaalne riigihangete amet

Austria föderaalse majanduskoja riigihankenõuande kontaktpunkt

Belgia

Föderaalne riigihankeportaal

Brüsseli piirkonna hankeportaal

Flandria hankeportaal

Valloonia ja Belgia prantsuskeelse kogukonna hankeportaal

Horvaatia

Horvaatia riigihankeportaal

Küpros

Küprose riigihankeportaal

Eesti

Eesti riigihankeportaal

Soome

Riigihangete nõuandeüksus

Majandus- ja tööhõiveministeerium (inglise keeles)

Prantsusmaa

Prantsuse rahandusministeeriumi riigihankelehekülg

Saksamaa

Saksamaa riigihankeportaal (inglise keeles)

Kreeka

Kreeka ühtne riigihangete amet

Itaalia

Riiklik korruptsioonivastane portaal

Riigihankeamet Consip

Riigihankeportaal

Taristuministeeriumi portaal

Läti

Riigihangete järelevalveamet

Leedu

Riigihangete amet

Luksemburg

Luksemburgi riigihankeportaal

Malta

Malta rahandusministeeriumi riigihangete osakond

Madalmaad

PIANOo (Professionaalsed ja innovaatilised riigihanked, riigihankeid korraldavate ametiasutuste võrgustik)

PIANOo (inglise keeles) 

Norra

Riigihangete amet

Juhised e-hangete, sotsiaalse dumpingu ja sotsiaalselt vastutustundlike riigihangete kohta (inglise keeles)

Riigihankeid reguleerivad Norra õigusaktid

Norra riiklik riigihanketeadete andmebaas

Poola

Poola riigihangete amet 

Poola riigihangete amet (inglise keeles)

Portugal

Portugali riigihangete portaal

Portugali riigihangete portaal (inglise keeles)

Rumeenia

Rumeenia riigihankejuhised ja toetusvahendid

Rumeenia riigihangete amet

Elektrooniline riigihankesüsteem

Slovakkia

Slovakkia riigihangete amet

Sloveenia

Riigihangete amet (inglise keeles)

Elektrooniline riigihankesüsteem

Hispaania

Hispaania riigihankeplatvorm 

Rootsi

Rootsi riigihangete amet

Rootsi riigihangete amet (inglise keeles)