Rekomendacija dėl specializacijos

2017 m. spalio mėn. Europos Komisija priėmė rekomendaciją dėl viešųjų pirkimų specializacijos, kad paskatintų ES šalis imtis veiksmų perkančiųjų organizacijų specializacijai didinti. Ši rekomendacija priklauso viešųjų pirkimų dokumentų rinkiniui, kuriuo apibrėžiami ES viešųjų pirkimų prioritetai. Būtina nacionaliniu lygmeniu priimti specializacijos politiką siekiant užtikrinti, kad pirkėjai turėtų reikalingų įgūdžių, žinių ir būtų principingi. Tokia politika turėtų būti sprendžiami viešuosius pirkimus vykdančių asmenų mokymo ir karjeros valdymo klausimai ir suteikiamos priemonės užtikrinti, kad viešųjų pirkimų procesas būtų veiksmingesnis (pvz., e. viešųjų pirkimų priemonės, gairės, šablonai).

Papildant rekomendaciją bus parengta Europos kompetencijos viešųjų pirkimų srityje sistema.

Gerosios patirties ir priemonių biblioteka

Dalijimasis patirtimi leis ES šalims pagerinti savo viešųjų pirkimų praktiką ir padidins viešųjų pirkimų poveikį ir reputaciją siekiant viešosios politikos tikslų. Tuo tikslu kartu su šia rekomendacija parengta 90 gerosios patirties pavyzdžių ir priemonių biblioteka, kuri turėtų būti dinamiškas rinkinys, pildomas ES šalių ir perkančiųjų organizacijų.

Viešųjų pirkimų specializacijos struktūros kūrimas: Gerosios patirties ir priemonių biblioteka