ProcurCompEU jest narzędziem zaprojektowanym przez Komisję Europejską w celu wspierania profesjonalizacji zamówień publicznych. Dzięki zdefiniowaniu 30 kluczowych kompetencji zapewnia wspólny punkt odniesienia dla specjalistów ds. zamówień publicznych w Unii Europejskiej i poza nią. Uznaje i wspiera udzielanie zamówień publicznych jako strategiczną funkcję, która zapewnia inwestycje publiczne na rzecz zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

ProcurCompEU pomaga organizacjom w zbudowaniu zespołów specjalistów, którzy są niezbędni do osiągnięcia strategicznych celów inwestycyjnych, a także w zachęcaniu do rozwoju kariery w dziedzinie zamówień. Pomaga poszczególnym specjalistom ds. zamówień publicznych w waloryzacji kompetencji, ułatwia też szkolenia i rozwój zawodowy. Ponadto wspiera organizatorów szkoleń w tworzeniu odpowiednich programów szkoleniowych.

PobierzPDF - 1.6 MB

ProcurCompEU

Główny dokument dotyczący ProcurCompEU zawiera:

  • przegląd informacji na temat tego narzędzia oraz przypadków wykorzystania
  • matrycę kompetencji określającą 30 kompetencji i umiejętności, które pracownicy ds. zamówień publicznych powinni posiadać w zależności od roli, jaką pełnią
  • narzędzie samooceny, z którego specjaliści ds. zamówień publicznych i organizacje mogą korzystać w celu oceny swojego poziomu biegłości i dojrzałości organizacyjnej w poszczególnych kompetencjach określonych w matrycy kompetencji
  • wzorcowy program nauczania, w którym przedstawiono, w jaki sposób administracje publiczne mogą podnieść umiejętności swoich specjalistów ds. zamówień.
PobierzPDF - 2.2 MB
PobierzPDF - 354.3 KB

Zestaw narzędzi ProcurCompEU

Zestaw narzędzi zawiera dokumenty i narzędzia pomocnicze konieczne do wdrożenia ram ProcurCompEU:

  • przewodnik po samoocenie zawierający praktyczne wskazówki dla użytkowników dotyczące przeprowadzania takiej samooceny
  • wzór kwestionariusza EUSurvey
  • arkusz służący do obliczania wyników.

Wersja demonstracyjna kwestionariusza jest dostępna online. 

PobierzPDF - 1.4 MB
PobierzPDF - 69.1 KB
PobierzZIP - 22.8 MB
PobierzXLSX - 611.2 KB

ProcurCompEU w praktyce

Badanie dotyczące profesjonalizacji zamówień publicznych w UE i poza jej granicami zapewnia przegląd strategii profesjonalizacji zamówień publicznych powiązanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje w krajach Unii i w wybranych państwach trzecich.

PobierzPDF - 3.2 MB

Sprawozdania z wdrażania – studia przypadków

PobierzPDF - 629.4 KB
PobierzPDF - 620 KB
PobierzPDF - 598.6 KB
PobierzPDF - 589.1 KB