Žaliųjų viešųjų pirkimų vadovas

Šis vadovas yra pagrindinis Europos Komisijos gairių dokumentas, skirtas padėti valdžios institucijoms pirkti prekes ir paslaugas darant mažesnį poveikį aplinkai. Tai taip pat naudingas informacinis leidinys politikos formuotojams ir žaliųjų pirkimų konkursuose dalyvaujančioms bendrovėms.

Žaliųjų viešųjų pirkimų vadovas

Biologinių produktų viešųjų pirkimų gairės

Šios gairės skirtos padėti viešiesiems pirkėjams ir kitoms suinteresuotosioms šalims gauti daugiau informacijos apie biologinius produktus (visiškai arba iš dalies pagamintus iš biologinės kilmės medžiagų) ir sprendžiant dėl pirkimo apsvarstyti galimybę naudoti novatoriškus biologinės kilmės produktus kartu su kitais produktais.

Gairėse yra vadovas instruktoriams ir konkrečių produktų informacijos suvestinės. 

Biologinių produktų viešųjų pirkimų gairės