Obsah

Politiky

 • Legálna migrácia

  Je potrebný rámec pre legálnu migráciu na účely práce, zlúčenia rodiny, štúdia, výskumu, odbornej prípravy, integrácie a pre osoby s dlhodobým pobytom.

 • Neregulárna migrácia a návrat

  EÚ potrebuje koordinovanejší postup pri boji proti sieťam prevádzačov migrantov a pri riešení migračnej krízy v oblasti Stredozemia.

 • Kontrola vonkajších hraníc

  EÚ pomáha členským štátom pri záchrane životov na mori a zabezpečovaní vonkajších hraníc Európy. Dozor a analýzu rizík koordinuje agentúra Frontex.

 • Azyl

  EÚ odpovedala na utečeneckú krízu zavedením spoločného európskeho azylového systému (CEAS), a to tak v prospech utečencov, ako aj členských štátov EÚ.

 • International cooperation on migration

  To better manage migration and mobility and respond to security challenges, the EU needs to work with countries outside the EU.

 • Vnútorné hranice a Schengen

  Schengenský priestor bez hraníc zaručuje voľný pohyb pre viac než 400 miliónov občanov a návštevníkov EÚ.