Περιεχόμενα σελίδας

Πολιτικές

 • Νόμιμη μετανάστευση

  Είναι απαραίτητο ένα πλαίσιο για τη νόμιμη μετανάστευση για λόγους εργασίας, οικογενειακής επανένωσης, σπουδών, έρευνας, κατάρτισης, ένταξης, καθώς και για τους επί μακρόν διαμένοντες.

 • Παράτυπη μετανάστευση και επιστροφή

  Η ΕΕ πρέπει να βελτιώσει τον συντονισμό των ενεργειών της για την καταπολέμηση των δικτύων παράνομης διακίνησης μεταναστών και την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης στη Μεσόγειο.

 • Έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα

  Η ΕΕ βοηθά τα κράτη μέλη της να σώζουν ζωές στη θάλασσα και να διασφαλίζουν τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης. Ο οργανισμός FRONTEX συντονίζει τις δραστηριότητες επιτήρησης και ανάλυσης κινδύνου.

 • Άσυλο

  Για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, η ΕΕ έθεσε σε εφαρμογή το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου (ΚΕΣΑ) προς όφελος των προσφύγων και των χωρών της ΕΕ.

 • International cooperation on migration

  To better manage migration and mobility and respond to security challenges, the EU needs to work with countries outside the EU.

 • Εσωτερικά σύνορα και Σένγκεν

  Ο άνευ συνόρων χώρος Σένγκεν εγγυάται την ελεύθερη κυκλοφορία σε 400 και πλέον εκατομμύρια πολίτες και επισκέπτες της ΕΕ.