Съдържание

Политики

 • Законна миграция

  Необходима е рамка относно законната миграция с цел работа, събиране на семейства, образование, научни изследвания, обучение, интеграция и дългосрочно пребиваващи граждани.

 • Незаконна миграция и връщане

  ЕС трябва да реагира по-координирано, за да се бори с мрежите за незаконно превеждане на мигранти през граница и за да се справи с миграционната криза в Средиземноморието.

 • Контрол по външните граници

  ЕС помага на държавите членки при спасяването на човешки животи в морето и подсигуряване на външните граници на Европа. Агенция Frontex координира наблюдението и анализира риска.

 • Убежище

  ЕС реагира на кризата с бежанците чрез въвеждането на обща европейска система за убежище в полза на бежанците и държавите от ЕС.

 • International cooperation on migration

  To better manage migration and mobility and respond to security challenges, the EU needs to work with countries outside the EU.

 • Шенгенско пространство и вътрешни граници

  В Шенгенското пространство над 400 милиона граждани и посетители на ЕС могат да се движат свободно.