Innehåll

Riktlinjer

  • Rättvist och hållbart fiske

    Att skapa rättvisa regler för hållbart fiske och se till att reglerna följs är kärnan i den gemensamma fiskeripolitiken.

  • Integrerad havspolitik

    EU har en samordnad strategi för blå tillväxt, kunskap om haven, fysisk planering i kust- och havsområden, sjöövervakning, sjöfartsskydd och havsområdesstrategier.

  • Kuster och hav

    EU:s havs- och kustpolitik ska skydda kusterna och haven och göra dem renare så att vi kan utnyttja dem på ett hållbart sätt.