Obsah

Politiky

  • Spravodlivý a udržateľný rybolov

    Jadrom spoločnej rybárskej politiky (SRP) je stanovenie spravodlivých pravidiel pre udržateľný rybolov a zabezpečenie ich dodržiavania.

  • Integrovaná námorná politika

    Zabezpečenie koordinovaného prístupu k modrému rastu, poznatkom o mori, námornému priestorovému plánovaniu/dohľadu/bezpečnostnej stratégii alebo stratégii pre morské oblasti.

  • Morské a pobrežné prostredie

    Pobrežná a námorná politika EÚ sa zameriava na ochranu a čistenie pobreží, morí a oceánov a umožňuje ich využívanie udržateľným spôsobom.