Zawartość strony

Obszary polityki

  • Sprawiedliwe i zrównoważone połowy

    Ustanowienie sprawiedliwych zasad zrównoważonego rybołówstwa i zagwarantowanie ich przestrzegania to główne elementy wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb).

  • Zintegrowana polityka morska

    Zapewnienie skoordynowanego podejścia do „niebieskiego” wzrostu, pogłębianie wiedzy o morzu, planowanie przestrzenne obszarów morskich, nadzór morski, strategia w zakresie bezpieczeństwa morskiego i strategie morskie.

  • Środowisko morskie i obszary przybrzeżne

    Unijna polityka ochrony mórz i obszarów przybrzeżnych ma na celu ochronę i oczyszczanie wybrzeży, mórz i oceanów oraz umożliwia korzystanie z nich w sposób zrównoważony.