Sadržaj stranice

Politike

  • Pošteno i održivo ribarstvo

    Uspostavljanje poštenih pravila za održivo ribarstvo i osiguravanje poštovanja tih pravila temelj je zajedničke ribarstvene politike (ZRP).

  • Integrirana pomorska politika

    Osiguravanje koordiniranog pristupa u pogledu plavog rasta, znanja o pomorstvu, prostornog planiranja, nadzora i strategije sigurnosti u pomorstvu te strategije morskih bazena.

  • Morski i priobalni okoliš

    Ciljevi politike EU-a za pitanja priobalnog područja i mora jesu zaštita i čišćenje obala, mora i oceana te omogućavanje njihova održivog korištenja.