Sivun sisältö

Toiminta-alat

  • Oikeudenmukainen ja kestävä kalastus

    Kestävää kalastusta koskevat oikeudenmukaiset säännöt ja niiden noudattamisen varmistaminen ovat keskeinen osa yhteistä kalastuspolitiikkaa (YKP).

  • Yhdennetty meripolitiikka

    EU.n pyrkimyksenä on varmistaa koordinoitu lähestymistapa ns. siniseen kasvuun, meriosaamiseen, merten aluesuunnitteluun, valvontaan, turvallisuusstrategioihin tai merialuestrategioihin.

  • Meri- ja rannikkoympäristö

    EU:n rannikko- ja merialueita koskevalla politiikalla pyritään suojelemaan ja puhdistamaan rannikoita, meriä ja valtameriä. Tavoitteena on myös edistää niiden kestävää käyttöä.