Lehekülje sisu

Poliitikavaldkonnad

  • Õiglane ja säästev kalandus

    Ühise kalanduspoliitika keskmes on õiglaste säästva kalapüügi eeskirjade kehtestamine ja nende järgimise tagamine.

  • Integreeritud merenduspoliitika

    Meremajanduse kasvu, merealaste teadmiste, mereala ruumilise planeerimise, järelevalve ja julgeolekustrateegia ning mere vesikonna strateegiate suhtes koordineeritud lähenemisviisi rakendamine.

  • Mere- ja rannikukeskkond

    Mere- ja rannikukeskkonnaga seotud ELi poliitika eesmärk on kaitsta ning korrastada rannikuid, meresid ja ookeane ning võimaldada meil neid säästvalt kasutada.