Vsebina strani

Politike

 • Enakost spolov (mednarodno sodelovanje)

  Politika mednarodnega sodelovanja postavlja enakost spolov za prednostno področje v prizadevanjih, da izboljša življenjske pogoje žensk in otrok v svetu.

 • Človekove pravice (mednarodno sodelovanje)

  EU zagovarja človekove pravice v političnem dialogu z drugimi državami, z razvojno politiko in pomočjo ter s sodelovanjem v mednarodnih organizacijah, denimo Organizaciji združenih narodov.

 • Državljanstvo EU in prosti pretok oseb

  Komisija spremlja, kako države EU izvajajo in uporabljajo zakonodajo o državljanskih pravicah ter išče in odpravlja ovire na tem področju, s katerimi se srečujejo državljani.

 • EU Charter of Fundamental Rights

  Brings together all the personal, civic, political, economic and social rights enjoyed by people within the EU in a single text.

 • Civilno pravosodje

  Pravila EU so v pomoč posameznikom v čezmejnih sporih, omogočajo ustanovitev podjetja povsod v EU in preprečujejo pranje denarja.

 • Kazensko pravosodje

  EU vzpostavlja območje kazenskega pravosodja, ki varuje pravice državljanov do pravičnega sojenja in spodbuja sodelovanje policije, tožilstva in sodnikov.

 • Digitalisation of justice

  Digitalisation of justice systems aims to give a new push for European democracy in line with the political priority of a Europe fit for the digital age.

 • Varstvo podatkov

  Skupna pravila EU zagotavljajo varstvo osebnih podatkov povsod v EU in pri prenosu podatkov iz EU.

 • Ukrepi proti diskriminaciji (mednarodno sodleovanje)

  Podpora gibanjem, ki se bojujejo proti diskriminaciji, je del razvojnega sodelovanja EU.

 • Spoštovanje načela pravne države

  Pravna država je ena naših temeljnih vrednot, zato je EU razvila različne instrumente za spodbujanje in ohranjanje tega načela.

 • Boj proti diskriminaciji

  Odpravljanje diskriminacije in rasizma, ukrepi za vključevanje Romov in enakost oseb LGBTI

 • Pravice otrok

  Vse politike EU z vplivom na otroke morajo biti zasnovane ob upoštevanju otrokove koristi.

 • Enakost spolov

  Ukrepi za spodbujanje enake ekonomske neodvisnosti žensk in moških, enakost spolov in pravila o enakem plačilu.

 • Justice and Consumers Funding

  Browse the latest information on funding opportunites.