Pe această pagină:

Politici

 • Egalitatea de gen la nivel internațional

  În cadrul cooperării internaționale, egalitatea de gen constituie unul dintre domeniile prioritare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale femeilor și ale copiilor din întreaga lume.

 • Drepturile omului la nivel internațional

  Comisia apără drepturile omului prin politica sa dezvoltare, prin ajutorul pe care îl oferă, prin dialogurile politice pe care le poartă cu diferite țări și prin participarea în forumuri multilaterale precum Organizația Națiunilor Unite.

 • Cetățenia Uniunii și libera circulație

  Comisia monitorizează implementarea și aplicarea drepturilor cetățenești de către statele membre. De asemenea, identifică și elimină obstacolele cu care se confruntă cetățenii.

 • EU Charter of Fundamental Rights

  Brings together all the personal, civic, political, economic and social rights enjoyed by people within the EU in a single text.

 • Justiție civilă

  Normele UE ajută persoanele implicate în litigii transfrontaliere, sprijină crearea de întreprinderi oriunde în UE și împiedică spălarea banilor.

 • Justiție penală

  UE dorește să creeze un spațiu de justiție penală, în care să fie respectat dreptul cetățenilor la un proces echitabil și în care poliția, procurorii și judecătorii să colaboreze eficient.

 • Digitalisation of justice

  Digitalisation of justice systems aims to give a new push for European democracy in line with the political priority of a Europe fit for the digital age.

 • Protecția datelor

  Au fost stabilite norme comune pentru a garanta protecția datelor cu caracter personal peste tot în UE, dar și în cazul în care acestea sunt transferate în afara UE.

 • Combaterea discriminării la nivel internațional

  În cadrul cooperării pentru dezvoltare, UE sprijină mișcările de combatere a discriminării.

 • Respectarea statului de drept

  Statul de drept este una dintre valorile noastre fundamentale, iar UE a dezvoltat o serie de instrumente pentru a-l promova și a-l susține.

 • Combaterea discriminării

  Combaterea discriminării și a rasismului, acțiuni privind integrarea romilor și egalitatea persoanelor LGBTI

 • Drepturile copiilor

  Toate politicile UE care au impact asupra copiilor trebuie să țină cont de interesul superior al acestora.

 • Egalitatea de gen

  Acțiuni menite să promoveze independența economică egală pentru femei și bărbați, egalitatea de gen și normele privind remunerația egală pentru muncă egală.

 • Justice and Consumers Funding

  Browse the latest information on funding opportunites.