Op deze pagina

Beleid

 • Gelijke behandeling van vrouwen en mannen wereldwijd

  In de internationale samenwerking is gelijke behandeling van vrouwen en mannen een prioriteit die tot doel heeft de levensomstandigheden van vrouwen en kinderen in de hele wereld te verbeteren.

 • Internationale mensenrechten

  De Commissie verdedigt de mensenrechten via een politieke dialoog met landen, met hulp, door haar ontwikkelingsbeleid en via haar deelname aan multilaterale fora zoals de Verenigde Naties.

 • EU-burgerschap en vrij personenverkeer

  De Commissie controleert of de EU-landen de burgerrechten correct toepassen, en ruimt de obstakels daarvoor uit de weg.

 • EU Charter of Fundamental Rights

  Brings together all the personal, civic, political, economic and social rights enjoyed by people within the EU in a single text.

 • Burgerlijk recht

  De EU-regels helpen particulieren bij grensoverschrijdende geschillen en helpen bedrijven om overal in de EU handel te drijven, en voorkomen het witwassen van geld.

 • Strafrecht

  De EU wil een ruimte van strafrecht tot stand brengen waarbinnen politie, openbare aanklagers en rechters samenwerken en burgers kunnen rekenen op een eerlijk proces.

 • Digitalisation of justice

  Digitalisation of justice systems aims to give a new push for European democracy in line with the political priority of a Europe fit for the digital age.

 • Gegevensbescherming

  Gemeenschappelijke regels zorgen ervoor dat persoonsgegevens worden beschermd, zowel binnen de EU als bij doorgifte naar landen buiten de EU.

 • Discriminatiebestrijding wereldwijd

  De EU steunt antidiscriminatiebewegingen wereldwijd via haar beleid voor ontwikkelingssamenwerking.

 • Handhaving van de rechtsstaat

  De EU heeft een aantal instrumenten ontwikkeld om de rechtsstaat, een van onze fundamentele waarden, te bevorderen en te handhaven.

 • Bestrijding van discriminatie

  Antidiscriminatiebeleid, racismebestrijding, integratie van de Roma en gelijkheid van lgbti’s

 • Kinderrechten

  Bij al het EU-beleid dat van invloed kan zijn op kinderen moeten de belangen van het kind voorop staan.

 • Gendergelijkheid

  Maatregelen voor gelijke economische onafhankelijkheid van mannen en vrouwen, gendergelijkheid en gelijke beloning.

 • Justice and Consumers Funding

  Browse the latest information on funding opportunites.