Kontenut tal-paġna

Politiki

 • L-ugwaljanza bejn is-sessi internazzjonali

  Il-kooperazzjoni internazzjonali tistabbilixxi l-ugwaljanza bejn is-sessi bħala wieħed mill-oqsma ta’ prijorità għat-titjib tal-kundizzjonijiet tal-għajxien tan-nisa u t-tfal fid-dinja kollha.

 • Id-drittijiet internazzjonali tal-bniedem

  Id-drittijiet tal-bniedem huma protetti minn djalogu politiku mal-pajjiżi, l-għajnuna, il-politika tal-iżvilupp u l-parteċipazzjoni f’fora multilaterali bħan-Nazzjonijiet Uniti.

 • Iċ-ċittadinanza tal-UE u l-moviment ħieles

  Il-Kummissjoni timmonitorja l-implimentazzjoni u l-applikazzjoni mill-pajjiżi tal-UE tad-drittijiet taċ-ċittadinanza u tidentifika u telimina l-ostakli li jiffaċċjaw in-nies.

 • EU Charter of Fundamental Rights

  Brings together all the personal, civic, political, economic and social rights enjoyed by people within the EU in a single text.

 • Il-ġustizzja ċivili

  Ir-regoli tal-UE jgħinu lill-individwi fil-litigazzjoni transkonfinali, jgħinu lin-negozji biex jistabbilixxu lilhom infushom fejn iridu fl-UE u jipprevjenu l-ħasil tal-flus.

 • Il-ġustizzja kriminali

  L-UE trid tibni żona ta’ ġustizzja kriminali, fejn id-drittijiet għal proċess ġust għaċ-ċittadini huma protetti u l-pulizija, il-prosekuturi u l-imħallfin jaħdmu flimkien.

 • Digitalisation of justice

  Digitalisation of justice systems aims to give a new push for European democracy in line with the political priority of a Europe fit for the digital age.

 • Il-protezzjoni tad-dejta

  Ġew stabbiliti regoli komuni tal-UE biex jiġi żgurat li d-dejta personali tkun protetta kullimkien fl-UE u meta tiġi trasferita barra l-UE.

 • L-azzjoni internazzjonali kontra d-diskriminazzjoni

  Bħala parti mill-kooperazzjoni tagħha għall-iżvilupp, l-UE tappoġġja l-azzjoni ta’ movimenti kontra d-diskriminazzjoni.

 • Iż-żamma tal-istat tad-dritt

  L-istat tad-dritt hu wieħed mill-valuri ewlenin tagħna u l-UE żviluppat numru ta’ strumenti biex tippromovih u tappoġġjah.

 • Ġlieda kontra d-Diskriminazzjoni

  L-indirizzar tad-diskriminazzjoni u r-razziżmu, azzjonijiet dwar l-integrazzjoni tar-Roma u l-ugwaljanza tal-LGBTI

 • Drittijiet tat-tfal

  Il-politiki tal-UE kollha li għandhom impatt fuq it-tfal iridu jkunu mfassla skont l-aħjar interessi tat-tfal.

 • Ugwaljanza bejn il-ġeneri

  Azzjonijiet biex tiġi promossa indipendenza ekonomika ugwali għan-nisa u l-irġiel, ugwaljanza bejn il-ġeneri u regoli għal paga ugwali.

 • Justice and Consumers Funding

  Browse the latest information on funding opportunites.