Lapas saturs

Politikas jomas

 • Dzimumu līdztiesība visā pasaulē

  Dzimumu līdztiesība ir viena no starptautiskās sadarbības prioritārajām jomām, lai visā pasaulē uzlabotu sieviešu un bērnu dzīves apstākļus.

 • Starptautiskās cilvēktiesības

  Cilvēktiesības aizstāv, veidojot politisku dialogu ar valstīm, sniedzot palīdzību, īstenojot attīstības politiku un piedaloties daudzpusējos forumos, piemēram, Apvienoto Nāciju Organizācijā.

 • ES pilsonība un brīva pārvietošanās

  Komisija uzrauga, kā ES dalībvalstis īsteno un piemēro pilsoņu tiesības, un apzina un novērš šķēršļus, ar kuriem saskaras iedzīvotāji.

 • EU Charter of Fundamental Rights

  Brings together all the personal, civic, political, economic and social rights enjoyed by people within the EU in a single text.

 • Civiltiesības

  ES noteikumi palīdz privātpersonām pārrobežu tiesas prāvās, palīdz uzņēmumiem sākt uzņēmējdarbību jebkurā ES dalībvalstī un novērš nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.

 • Krimināltiesības

  ES vēlas izveidot krimināltiesiskuma telpu, kurā pilsoņu tiesības uz taisnīgu tiesu ir aizsargātas un policija, prokurori un tiesneši sadarbojas.

 • Digitalisation of justice

  Digitalisation of justice systems aims to give a new push for European democracy in line with the political priority of a Europe fit for the digital age.

 • Datu aizsardzība

  Kopīgie ES noteikumi ir pieņemti, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību visā ES, kā arī tad, ja tie nosūtīti ārpus ES.

 • Starptautiskā pretdiskriminācijas rīcība

  ES atbalsta pretdiskriminācijas kustības kā daļu no savas attīstības sadarbības.

 • Tiesiskuma nodrošināšana

  Tiesiskums ir viena no mūsu pamatvērtībām, un ES ir izstrādājusi vairākus instrumentus, lai to veicinātu un uzturētu.

 • Diskriminācijas izskaušana

  Cīņa pret diskrimināciju un rasismu. Romu integrācijas un LGBTI līdztiesības veicināšanas pasākumi.

 • Bērna tiesības

  Visiem ES noteikumiem, kas ietekmē bērnus, ir jābūt veidotiem tā, lai tiku ievērotas viņu intereses.

 • Dzimumu līdztiesība

  Darbības, kuru mērķis ir veicināt to, lai ekonomiskā ziņā sievietes un vīrieši būtu vienlīdz neatkarīgi, pastāvētu dzimumu līdztiesība un noteikumi par to, ka par vienādu darbu ir jāmaksā visiem vienādi.

 • Justice and Consumers Funding

  Browse the latest information on funding opportunites.