Szakpolitikák

 • A nemek egyenlősége a világban

  A nemzetközi együttműködés során az EU különösen nagy hangsúlyt helyez a nemek közötti esélyegyenlőségre, amivel javíthatók a nők és a gyerekek életkörülményei.

 • Nemzetközi emberi jogok

  Az emberi jogok védelme céljából az EU politikai párbeszédet folytat a világ országaival, részt vesz multilaterális fórumok, köztük az ENSZ munkájában, és a segélyezést és a fejlesztési politikát is segítségül hívja az ügy érdekében.

 • Uniós polgárság és a személyek szabad mozgása

  A Bizottság figyelemmel követi az uniós polgárokat megillető jogok tagállami szinten történő érvényesülését, illetve feltérképezi, majd felszámolja azokat az akadályokat, amelyekkel a polgárok szembesülnek jogaik érvényesítésekor.

 • EU Charter of Fundamental Rights

  Brings together all the personal, civic, political, economic and social rights enjoyed by people within the EU in a single text.

 • Polgári igazságszolgáltatás

  Az uniós szabályok elősegítik, hogy a magánszemélyek rendezhessék több tagországot érintő vitáikat, illetve hogy az EU bármely területén alapíthassanak vállalkozást. Az EU emellett a pénzmosás megakadályozása céljából is hozott jogszabályokat.

 • Bűnügyi igazságszolgáltatás

  Az EU célja egy olyan bűnügyi igazságszolgáltatási térség kialakítása, ahol a polgárok érvényt szerezhetnek a tisztességes eljáráshoz való joguknak és ahol a rendőrség, az ügyészek és a bírák együttműködnek egymással.

 • Digitalisation of justice

  Digitalisation of justice systems aims to give a new push for European democracy in line with the political priority of a Europe fit for the digital age.

 • Adatvédelem

  Egységes uniós szabályok védik a személyes adatokat az Unión belül, és harmadik országokba történő adattovábbítás esetén az Unión kívül is.

 • Nemzetközi küzdelem a hátrányos megkülönböztetés ellen

  Fejlesztési együttműködése részeként az EU támogatja a hátrányos megkülönböztetés elleni mozgalmakat.

 • A jogállamiság védelme

  A jogállamiság védelme az egyik alapértékünk, amelynek érvényre juttatásáért és védelméért az EU több eszközt is kidolgozott.

 • A megkülönböztetés elleni küzdelem

  Küzdelem a megkülönböztetés és a rasszizmus ellen, intézkedések a romák integrációjáért és az LMBTI-személyek egyenlőségéért

 • A gyermekek jogai

  Az EU minden olyan szakpolitikáját, amely hatással van a gyermekekre, úgy kell kidolgozni, hogy az összhangban álljon a gyermek mindenek felett álló érdekével.

 • Nemek közötti egyenlőség

  A nők és férfiak azonos mértékű gazdasági függetlenségét és a nemek közötti egyenlőséget előmozdító intézkedések, az egyenlő díjazásra vonatkozó szabályok

 • Justice and Consumers Funding

  Browse the latest information on funding opportunites.