Toiminta-alat

 • Kansainvälinen tasa-arvopolitiikka

  Sukupuolten tasa-arvo on yksi kansainvälisen yhteistyön painopisteistä pyrittäessä parantamaan naisten ja lasten elinoloja kaikkialla maailmassa.

 • Kansainväliset ihmisoikeudet

  EU puolustaa ihmisoikeuksia eri maiden kanssa käytävän vuoropuhelun, avustustoiminnan ja kehityspolitiikan avulla. Lisäksi se edistää ihmisoikeuksia monenvälisillä foorumeilla, kuten YK:ssa.

 • EU-kansalaisuus ja vapaa liikkuvuus

  Komissio valvoo EU:n kansalaisuuteen liittyvien oikeuksien täytäntöönpanoa ja soveltamista EU-maissa sekä tunnistaa ja poistaa esteitä kansalaisten toiminnalta.

 • EU Charter of Fundamental Rights

  Brings together all the personal, civic, political, economic and social rights enjoyed by people within the EU in a single text.

 • Yksityisoikeus

  EU-lainsäädännöllä pyritään helpottamaan rajat ylittäviä oikeudenkäyntejä, edistetään yritysten mahdollisuuksia toimia koko EU:n alueella ja estetään rahanpesua.

 • Rikosoikeus

  EU haluaa luoda rikosoikeudellisen alueen, jolla kansalaisten oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin on turvattu ja poliisi, syyttäjät ja tuomarit työskentelevät yhdessä.

 • Digitalisation of justice

  Digitalisation of justice systems aims to give a new push for European democracy in line with the political priority of a Europe fit for the digital age.

 • Tietosuoja

  EU:n yhteisillä säännöillä varmistetaan, että henkilötiedot suojataan kaikkialla EU:n alueella ja myös EU:n ulkopuolelle siirrettäessä.

 • Kansainväliset syrjinnän vastaiset toimet

  EU tukee osana kehitysyhteistyötään syrjintää torjuvia organisaatioita.

 • Oikeusvaltioperiaatteen vaaliminen

  Oikeusvaltioperiaate on yksi EU:n perusarvoista, jonka toteutumista se edistää monin tavoin.

 • Syrjinnän torjunta

  Syrjinnän ja rasismin torjunta, romanien integrointia koskevat toimet ja hlbti-henkilöiden tasa-arvon edistäminen

 • Lapsen oikeudet

  Lapsen etu on otettava huomioon kaikissa EU:n toimintapolitiikoissa, jotka vaikuttavat lapsiin.

 • Sukupuolten tasa-arvo

  EU edistää naisten ja miesten yhtäläistä taloudellista riippumattomuutta, sukupuolten tasa-arvoa ja samapalkkaisuutta koskevia sääntöjä.

 • Justice and Consumers Funding

  Browse the latest information on funding opportunites.