Politiky

 • Rovnost žen a mužů ve světě

  Mezinárodní společenství prosazuje rovnost žen a mužů jako jednu ze svých priorit. Chce tak zlepšit životní podmínky žen a dětí na celém světě.

 • Mezinárodní lidská práva

  Lidská práva Evropská unie hájí v rámci politického dialogu s jednotlivými státy, humanitární podporou, svou rozvojovou politikou a účastí na mnohostranných fórech, jako je Organizace spojených národů.

 • Občanství Unie a volný pohyb

  Komise sleduje uplatňování a dodržování práv občanů ze strany členských států a odstraňuje překážky, se kterými se občané setkávají.

 • EU Charter of Fundamental Rights

  Brings together all the personal, civic, political, economic and social rights enjoyed by people within the EU in a single text.

 • Občanskoprávní soudnictví

  Předpisy EU usnadňují občanům situaci při přeshraničních sporech. Podnikům zase například zakládání poboček kdekoli v Unii. EU se také snaží předcházet praní peněz.

 • Trestní soudnictví

  EU chce vytvořit prostor, kde bude garantováno právo na spravedlivý proces a kde budou policie, státní zástupci i soudci spolupracovat.

 • Digitalisation of justice

  Digitalisation of justice systems aims to give a new push for European democracy in line with the political priority of a Europe fit for the digital age.

 • Ochrana údajů

  V celé EU byla zavedena společná pravidla, která zaručují stejnou míru ochrany osobních údajů na celém území Unie i při jejich předávání mimo EU.

 • Mezinárodní činnost proti diskriminaci

  V rámci rozvojové spolupráce EU podporuje činnost hnutích bojujících s diskriminací.

 • Prosazování právního státu

  Právní stát je jednou z našich základních hodnot a EU vyvinula řadu nástrojů na podporu a prosazování jeho zásad.

 • Boj proti diskriminaci

  Boj proti diskriminaci a rasismu, opatření v oblasti integrace Romů a rovnosti LGBTI osob

 • Práva dítěte

  Všechny politiky EU, které mají na děti nějaký dopad, musí být navrženy v souladu s nejlepšími zájmy dítěte.

 • Rovnost žen a mužů

  Opatření na podporu stejné ekonomické nezávislosti žen a mužů, rovnosti pohlaví a pravidel stejného odměňování.

 • Justice and Consumers Funding

  Browse the latest information on funding opportunites.