EU-scorebord voor justitie

Het EU-scorebord voor justitie biedt vergelijkende gegevens over de onafhankelijkheid, kwaliteit en efficiëntie van de nationale rechtsstelsels.

Improving the effectiveness of national justice systems

National justice systems play a key role in upholding the rule of law, restoring confidence and the return to growth.