Initiativ för att stärka rättsstatsprincipen i EU

Kommissionen har vidtagit åtgärder för att stärka rättsstatsprincipen i EU som svar på det offentliga samråd och den reflektionsprocess som inleddes i april 2019.

Rule of law framework

In a rule of law crisis, the Commission can trigger the Rule of law framework to address systemic threats to the rule of law in EU countries.

Rättsstatsmekanismen

EU:s rättsstatsmekanism är ett förebyggande verktyg som ska stärka rättsstatsprincipen och förhindra att problem växer fram eller förvärras.