Inicjatywa na rzecz umocnienia praworządności w UE

W efekcie debaty publicznej i refleksji przeprowadzonej w kwietniu 2019 r. Komisja wdrożyła działania służące umocnieniu praworządności w UE.

Rule of law framework

In a rule of law crisis, the Commission can trigger the Rule of law framework to address systemic threats to the rule of law in EU countries.

Mechanizm praworządności

Europejski mechanizm praworządności jest narzędziem zapobiegawczym, które ma promować praworządność i zapobiegać pojawianiu się i pogłębianiu problemów w tej dziedzinie.