Initiatief om de rechtsstaat in de EU te versterken

Na het openbare debat dat in april 2019 van start ging, heeft de Commissie maatregelen genomen om de rechtsstaat in de EU te versterken.

Rule of law framework

In a rule of law crisis, the Commission can trigger the Rule of law framework to address systemic threats to the rule of law in EU countries.

Rechtsstaatmechanisme

Het Europees rechtsstaatmechanisme is een preventief instrument dat erop gericht is de rechtsstaat te bevorderen en te voorkomen dat eventuele problemen ontstaan of verslechteren.